Cambridge Speaking videos

Exàmens oficials de Cambridge

Sit Xat English està oficialment certificat com a centre que prepara i per tant presenta als seus alumnes als exàmens oficials de Cambridge.
Els títols que adquireixen són els certificats oficials líders i més reconeguts a nivell internacional.

KET (KEY ENGLISH TEST)

Ket Speaking videosSuperar el KET et demostra que pots afrontar situacions en anglès quotidià escrit i oral a nivell bàsic.

EL KET es correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d’Europa (MECR) – reconegut internacionalment.

PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST)PET Speaking videos

Superar el PET et demostra que pots fer servir l’anglès d’ús diari escrit i oral a nivell intermedi.

El PET es correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d’Europa (MECR) – reconegut internacionalment.

FCE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH)FCE Speaking videos

Superar l’examen de FCE demostra que pots fer servir l’anglès escrit i oral d’ús diari a un nivell mig-alt. El FCE és l’examen perfecte per a totes aquelles persones que volen fer servir l’anglès per als estudis o la feina.

El FCE es correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d’Europa (MECR) – recongut internacionalment.