CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE EXAMS

Competències lingüístiques

Examen FIRST ó FCE es l’abreujament de First Certificate Exam. Superar l’examen de FCE demostra que pots fer servir l’anglès escrit i oral d’ús diari a un nivell mig-alt. El FCE és l’examen perfecte per a totes aquelles persones que volen fer servir l’anglès per als estudis o la feina. El FCE es correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d’Europa (MECR) – recongut internacionalment.

L’examen utilitza situacions de la vida real especialment pensades i dissenyades per ajudar-te a:

  • estudiar en anglès quan es requereix un nivell lingüístic intermig.
  • treballar en un entorn angloparlant.
  • viure de forma independent en un país de llengua anglesa.

Els candidats que vulguin optar al FCE hauran de examinar-se de quatre proves: lectura i ús de l’anglès, expressió escrita, comprensió auditiva, i expressió oral. La prova de lectura suposa el 40% de la nota final, mentre que les d’escriptura, audició i expressió oral, un 20% respectivament.