CAMBRIDGE KET EXAMS

Competències lingüístiques

Examen KET és l’abreujament de Key English Test, que traduït vindria a dir alguna cosa com Test Anglès Bàsic.

Superar el KET et demostra que pots afrontar situacions en anglès quotidià escrit i oral a nivell bàsic. Es correspon al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d’Europa (MECR) – reconegut a nivell internacional.

Demostra la capacitat de comunicar-se en anglès a un nivell bàsic. Per exemple, amb el nivell A2 hauràs de ser capaç de:

  • entendre i utilitzar frases i expressions bàsiques
  • presentar-te i respondre a preguntes bàsiques sobre les teves dades personals
  • interactuar amb persones de parla anglesa que parlin a poc a poc i clarament i escriure notes curtes i senzilles.

L’examen KET es compon de tres proves: comprensió i expressió escrita, comprensió oral i finalment, expressió oral. La primera prova constitueix un 50% de la nota final, mentre les de comprensió i expressió oral aporten, cadascuna, un 25%.