CAMBRIDGE PET EXAMS

Competències lingüístiques

Examen PET és l’abreujament de Preliminary English Test, que traduït vindria a dir alguna cosa com Test Anglès Intermedi. Superar el PET et demostra que pots fer servir l’anglès d’ús diari escrit i oral a nivell intermedi. Es correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d’Europa (MECR) – reconegut a nivell internacional.

Demostra la capacitat de comunicar-se en anglès amb parlants natius en l’entorn de la vida diària. Per exemple, amb el nivell B1 hauràs de ser capaç de:

  • entendre els punts bàsics d’instruccions directes o anuncis públics.
  • dominar situacions quotidianes quan surts al carrer.
  • fer preguntes senzilles i prendre part en converses informals amb els amics, la família o a classe.
  • escriure cartes o prendre notes sobre assumptes que et siguin familiars.

Preparar-te pel Cambridge English: Preliminary et proporciona aquestes habilitats lingüístiques pràctiques. PET es compon de tres proves: lectura i expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral. La prova de lectura i expressió escrita constitueix un 50% de la nota final, mentre les de comprensió auditiva i expressió oral aporten, cadascuna, un 25%.