Curs Primària

Starter. Curs primària  creat per a la iniciació a la lectura i l’escriptura en anglès. Te una durada d’una hora setmanal. Les activitats es fan en rotllana al terra i estan ideades per a que els nens hagin de llegir paraules o frases curtes per a poder realitzar les tasques.

Sprint 1. Curs dirigit als nens que ja tenen nocions d’anglès però que comencen a treballar l’escriptura . Són classes d’1 hora setmanal.

Sprint 2. Curs per a nens que la seva comprensió escrita de l’anglès, com respondre a preguntes i fer descripcions per això s’introdueix vocabulari.

Sprint 3. Curs bàsic i central dins de l’escriptura i comprensió oral i escrita de l’anglès. Són classes d’1 i mitja a la setmana.

Sprint 4. Curs on es treballa la lectura i la comprensió. L’expressió oral té molt de pes com a part preparatòria dels exàmens de Cambridge . Són classes d’1 hora i mitja a la setmana.

Sprint 5. Curs on es treballa l’expressió escrita, d’expressió i comprensió oral per a la presentació dels alumnes als exàmens oficials de Cambridge. La durada de les classes és d’ 1 hora i mitja.